Elsa BENITEZ & Danell LEYVA

LOCATION Miami Beach, Florida
CAMERA Leica M240 + APO 90/2